Tyxo.bg counter

Posts Tagged ‘ НВМОП ’

Промени в Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки

Feb 29th, 2012

Министерският съвет с Постановление № 38 от 23.02.2012 г. прие промени в Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки и Устройствения правилник на Агенцията за обществени поръчки. С постановлението са отменени Наредбата за възлагане

[прочети още…]Нови правила за бенефициентите с одобрени от ДФ „Земеделие” планирани обществени поръчки

Feb 22nd, 2012

Приетият Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки влиза в сила на 26 февруари 2012 г., съобщиха от Държавен фонд „Земеделие”. Едно от най-съществените изменения е намаляването на вида на процедурите и

[прочети още…]обществени поръчки, нови промени, ЗОП, агенция, обществена поръчка, портал за обществени поръчки, търгове, публичен регистър, закон за обществени поръчки,  агенция обществени поръчки