Tyxo.bg counter

Posts Tagged ‘ нарушения ’

Отстраняване на подизпълнители в хода на процедура за възлагане на ОП

Feb 28th, 2012

Историята познава случаи, когато се налага отстраняване на даден подизпълнител в хода на процедурата за възлагане на обществена поръчка. Това може да се наложи при обстоятелства, при които той не е отговорил на поставените от

[прочети още…]Непроведени обществени поръчки за 200 млн. лв. през 2011 г.

Feb 24th, 2012

Около 300 са непроведените процедури за обществени поръчки през 2011 г., показват данните от проверките на Агенцията за държавна финансова инспекция. Окончателните данни ще бъдат готови до края на май. Броят на тези поръчки обхваща

[прочети още…]Документацията – основен проблем при обществените поръчки

Feb 23rd, 2012

Документацията е един от основните проблеми при обществените поръчки у нас коментира Надежда Сандолова, член на Европейската сметна палата. Тя представи пред депутатите от бюджетната комисия годишния доклад на европейската одитна институция за 2010 година,

[прочети още…]обществени поръчки, нови промени, ЗОП, агенция, обществена поръчка, портал за обществени поръчки, търгове, публичен регистър, закон за обществени поръчки,  агенция обществени поръчки