Tyxo.bg counter

Posts Tagged ‘ кандидатстване ’

Отношенията кандидат/участник – подизпълнител

Feb 29th, 2012

Продължаваме със серията информационни статии, посветени на обществените поръчки. Нека да разгледаме един интересен казус, свързан с правото на даден подизпълнител на кандидат за възлагане на обществена поръчка самостоятелно да поддаде жалба по чл. 120

[прочети още…]Какво трябва да знаем за подизпълнителите?

Feb 24th, 2012

Подизпълнителите често са един от важните елементи от офертата за всяка една обществена поръчка. Преди да стигнем до момента на самото кандидатстване, трябва да сме сигурни, че партньорите, с които ще работим, отговарят на изискванията

[прочети още…]обществени поръчки, нови промени, ЗОП, агенция, обществена поръчка, портал за обществени поръчки, търгове, публичен регистър, закон за обществени поръчки,  агенция обществени поръчки