Tyxo.bg counter

Posts Tagged ‘ кандидати ’

Отношенията кандидат/участник – подизпълнител

Feb 29th, 2012

Продължаваме със серията информационни статии, посветени на обществените поръчки. Нека да разгледаме един интересен казус, свързан с правото на даден подизпълнител на кандидат за възлагане на обществена поръчка самостоятелно да поддаде жалба по чл. 120

[прочети още…]Брюксел обяви подбор на експерти по обществените поръчки

Feb 15th, 2012

Обявена е покана за представяне на кандидатури за подбор на членове в експертната група към Комисията на заинтересуваните страни по обществените поръчки. Групата има за задача да предоставя на комисията висококачествена правна, икономическа и техническа информация,

[прочети още…]обществени поръчки, нови промени, ЗОП, агенция, обществена поръчка, портал за обществени поръчки, търгове, публичен регистър, закон за обществени поръчки,  агенция обществени поръчки