Tyxo.bg counter

Posts Tagged ‘ закон ’

Гласуван е нов закон за обществените поръчки

Jan 20th, 2016

Днес, на 20.01.2016 г. бе гласуван изцяло нов закон за обществените поръчки от парламента. С него се въвеждат две нови европейски директиви. Срокът за транспониране е до април тази година. Законът е рамков и цели да

[прочети още…]Фонд “Земеделие” ще контролира предварителено обществени поръчки

Mar 15th, 2012

Държавен фонд “Земеделие” ще извършва и предварителен, и последващ контрол на обществени поръчки, които се обявяват в рамките на проекти от програмата за развитие на селските райони. Това предвиждат промени в няколко наредби, изготвени от

[прочети още…]обществени поръчки, нови промени, ЗОП, агенция, обществена поръчка, портал за обществени поръчки, търгове, публичен регистър, закон за обществени поръчки,  агенция обществени поръчки