Tyxo.bg counter

Изпълнителите на обществени поръчки ще правят икономическа обосновка

Mar 31st, 2014

documents (1)Европейският съюз (ЕС) е на път да сложи край на ерата на най-ниските цени в обществените поръчки. С приетата в началото на годината нова директива за търговете и концесиите изпълнителите на обществени поръчки ще се избират на базата на икономическата обосновка, каза Йозеф Робъл, президент на Европейския съвет на инженерните камари, на конференция за устойчивото строителство, организирана от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране.

Държавите от съюза имат две години, за да транспонират директивата в националните си законодателства.

Според новите изисквания на ЕС фокусът на възложителите трябва да пада върху качеството, екологичните и социални аспекти на изпълнението, пречупено през цената и разходите за целия жизнен цикъл на продукта или услугата.

В критериите за оценка на изпълнителите на обществени поръчки в сферата на строителството ще се включват и критерии за иновативни решения, освен за техническата стойност, естетическите и функционални характеристики, достъпността и синхрона с околната среда, обясни Робъл.

Възложителите освен това ще могат да залагат в тръжната документация изисквания за разкриване на данните и методите, които изпълнителите ще използват за оценката на разходите през целия жизнен цикъл на предложения продукт, допълни той.

Министърът на инвестиционното проектиране Иван Данов подчерта, че в България ще действат отделни правилници за обществените поръчки в проектирането и строителството. Що се отнася до “превключването” към новите критерии за избор на изпълнители, вероятно ще има известен преходен период, за да може и възложителите, и изпълнителите да се адаптират към новите изисквания.

Специалните наредби за обществените поръчки за строителството и проектирането обаче вероятно ще влязат в сила след приемането на промените в Закона за устройството на територията (ЗУТ) за облекчаването на режимите за инвеститорите и разделянето на инвестиционния процес от градоустройството, коментира Иван Данов пред журналисти.

Участниците в дебата се обединиха около мнението, че устойчивото строителство има потенциал да съживи бранша, който пострада тежко от кризата. Пътят на сектора минава през правилното използване и запазване на енергията и околната среда на базата на стратегии за развитие на конкретни територии.

Предизвикателство пред строителния бранш и политиците е да възприемат правила за устойчиво строителство и системи за оценка на стари сгради, преминали реновация, тъй като около две трети от строителните работи всъщност представляват ремонти, подчерта арх. Андреа Ритц от германския Федерален институт по строителство.

Източник: www.investor.bg

Aвторi:  Миглена Иванова, редактор Надежда Бочева 


<< Електронен Бюлетин >> новини и известия за ОП по е-мейл!


Share
Tags: , , , ,

.

обществени поръчки, нови промени, ЗОП, агенция, обществена поръчка, портал за обществени поръчки, търгове, публичен регистър, закон за обществени поръчки,  агенция обществени поръчки