Tyxo.bg counter

Полезни статии

Нарушения при възлагане на обществени поръчки

Feb 16th, 2012

Най-често срещани нарушения при възлагане на обществени поръчки, установени от органите на Сметната Палата Сметната палата, наред с Агенцията за държавна финансова инспеция /АДФИ/, е един от органите, на които Законът за обществените поръчки /ЗОП/

[прочети още…]Подготовката за участие и фактическото изготвяне на оферта

Jan 17th, 2012

Документацията за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка предоставя на заинтересованите лица най-пълната информация, касаеща вида и предмета на поръчката, изискванията към кандидатите/участниците, начинът на представяне на офертите и тяхното съдържание, и др. С

[прочети още…]Обжалване на обществени поръчки пред КЗК

Jan 17th, 2012

1. Разпореждане на председателя на КЗК по чл. 121, ал. 6 ЗОП и неговото обжалване. Председателят на КЗК се произнася с разпореждане в случаите, предвидени в чл. 121, ал. 6 ЗОП, когато жалбата се оставя без

[прочети още…]обществени поръчки, нови промени, ЗОП, агенция, обществена поръчка, портал за обществени поръчки, търгове, публичен регистър, закон за обществени поръчки,  агенция обществени поръчки