Tyxo.bg counter

Полезни статии

Какво трябва да съдържа оферта за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка

Feb 23rd, 2012

Законът за обществените поръчки е важен документ, с който всяка една фирма/частно лице трябва да се съобрази, преди да премине към кандидатстване.  Информация по въпроса може да бъде намерена от множество източници, но ви препоръчваме

[прочети още…]Нарушения при възлагане на обществени поръчки

Feb 16th, 2012

Най-често срещани нарушения при възлагане на обществени поръчки, установени от органите на Сметната Палата Сметната палата, наред с Агенцията за държавна финансова инспеция /АДФИ/, е един от органите, на които Законът за обществените поръчки /ЗОП/

[прочети още…]Подготовката за участие и фактическото изготвяне на оферта

Jan 17th, 2012

Документацията за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка предоставя на заинтересованите лица най-пълната информация, касаеща вида и предмета на поръчката, изискванията към кандидатите/участниците, начинът на представяне на офертите и тяхното съдържание, и др. С

[прочети още…]обществени поръчки, нови промени, ЗОП, агенция, обществена поръчка, портал за обществени поръчки, търгове, публичен регистър, закон за обществени поръчки,  агенция обществени поръчки