Tyxo.bg counter

Полезни статии

Отстраняване на подизпълнители в хода на процедура за възлагане на ОП

Feb 28th, 2012

Историята познава случаи, когато се налага отстраняване на даден подизпълнител в хода на процедурата за възлагане на обществена поръчка. Това може да се наложи при обстоятелства, при които той не е отговорил на поставените от

[прочети още…]Какво трябва да знаем за подизпълнителите?

Feb 24th, 2012

Подизпълнителите често са един от важните елементи от офертата за всяка една обществена поръчка. Преди да стигнем до момента на самото кандидатстване, трябва да сме сигурни, че партньорите, с които ще работим, отговарят на изискванията

[прочети още…]Какво трябва да съдържа оферта за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка

Feb 23rd, 2012

Законът за обществените поръчки е важен документ, с който всяка една фирма/частно лице трябва да се съобрази, преди да премине към кандидатстване.  Информация по въпроса може да бъде намерена от множество източници, но ви препоръчваме

[прочети още…]обществени поръчки, нови промени, ЗОП, агенция, обществена поръчка, портал за обществени поръчки, търгове, публичен регистър, закон за обществени поръчки,  агенция обществени поръчки