Tyxo.bg counter

Нарушения

В процедурите по обществени поръчки има портали на корупцията

Nov 21st, 2012

Г-н Шлотерер, каква е оценката Ви за българския закон за обществените поръчки? Установихме характерни слаби места на корупцията в Закона за обществените поръчки. Впечатлява, че цялата процедура по организиране и възлагане на обществени поръчки е

[прочети още…]Манипулирани и без конкурс са над половината обществени поръчки на София

Oct 29th, 2012

Столичната община е допуснала нарушения и слабости при откриване и провеждане на 69% от проверените процедури по възлагане на обществени поръчки в периода 1 януари 2010 – 30 септември 2011 г., сочи доклад на Сметната

[прочети още…]Само супер фирми в обществените поръчки

Oct 23rd, 2012

Промените в ЗУТ не успяха да стопират напълно абсурдните изисквания в търговете, смятат от бранша “За да не влизам в конфликтни ситуации с колеги, работя предимно на обекти извън региона”, сподели наскоро управител на пловдивска

[прочети още…]обществени поръчки, нови промени, ЗОП, агенция, обществена поръчка, портал за обществени поръчки, търгове, публичен регистър, закон за обществени поръчки,  агенция обществени поръчки