Tyxo.bg counter

Европейски фондове

ЕК обвързва обществените поръчки с условията на труд

Feb 19th, 2012

Брюксел обмисля да въведе изисквания за корпоративна социална отговорност при участие на фирмите в търгове за обществени поръчки, заяви Франц Питник, изпълнителен директор на Асоциацията на австрийската индустрия за облекло, обувки и кожа, на международен

[прочети още…]Промени в осъществявания от АОП предварителен контрол от 26.02.2012г.

Feb 16th, 2012

На 26.02.2012 г. влизат в сила изменения и допълнения на Закона за обществените поръчки (ЗОП), публикувани в ДВ, бр. 93 от 25.11.2011 г. В тази връзка настъпват промени в осъществявания от Агенцията по обществени поръчки

[прочети още…]Европейската комисия излезе със силно критичен доклад за България

Feb 9th, 2012

ЕК настоява за реформиране „из основи“ на ВСС и прокуратурата. Пак няма убедителни резултати срещу корупцията и престъпността в България Европейската комисия (ЕК) излезе със силно критичен доклад за България и настояване за реформиране „из

[прочети още…]обществени поръчки, нови промени, ЗОП, агенция, обществена поръчка, портал за обществени поръчки, търгове, публичен регистър, закон за обществени поръчки,  агенция обществени поръчки