Tyxo.bg counter

Европейски фондове

ОП „ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ” ФИНАНСИРА ОБУЧЕНИЯ НА АГЕНЦИЯТА ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Apr 22nd, 2014

Обученията се осъществяват в рамките на проект “Укрепване капацитета на Агенция по обществени поръчки и усъвършенстване на системата на предварителен контрол върху процедури, финасирани с европейски средства”, изпълняван от АОП с финансовата подкрепа на ОПТП

[прочети още…]УВЕЛИЧАВАТ СЕ ПРОБЛЕМИТЕ ПРИ ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

May 27th, 2013

УВЕЛИЧАВАТ СЕ ПРОБЛЕМИТЕ ПРИ ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ При 60% от проучените процедури има нарушения, отчетоха от Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ). Вчера Министерският съвет прие Отчета за дейността на Агенцията за държавна финансова инспекция за 2012 година. Проверени

[прочети още…]Брюксел ще спира пари заради опорочени обществени поръчки

Sep 11th, 2012

Много спешно трябва да се оправят проблемите на българското възлагане Еврофинансирането на страната ни за следващия програмен период е поставено под условие – да има честни и прозрачни обществени поръчки. Постижимо ли е това за

[прочети още…]обществени поръчки, нови промени, ЗОП, агенция, обществена поръчка, портал за обществени поръчки, търгове, публичен регистър, закон за обществени поръчки,  агенция обществени поръчки