Tyxo.bg counter

Archive for February 2012

Приеха промените в Правилника за прилагане на ЗОП

Feb 19th, 2012

Правителството одобри промени в Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и в Устройствения правилник на Агенцията по обществени поръчки заради новите разпоредби в ЗОП, влизащи в сила от 26 февруари 2012 г.

[прочети още…]ЕК обвързва обществените поръчки с условията на труд

Feb 19th, 2012

Брюксел обмисля да въведе изисквания за корпоративна социална отговорност при участие на фирмите в търгове за обществени поръчки, заяви Франц Питник, изпълнителен директор на Асоциацията на австрийската индустрия за облекло, обувки и кожа, на международен

[прочети още…]Нарушения при възлагане на обществени поръчки

Feb 16th, 2012

Най-често срещани нарушения при възлагане на обществени поръчки, установени от органите на Сметната Палата Сметната палата, наред с Агенцията за държавна финансова инспеция /АДФИ/, е един от органите, на които Законът за обществените поръчки /ЗОП/

[прочети още…]обществени поръчки, нови промени, ЗОП, агенция, обществена поръчка, портал за обществени поръчки, търгове, публичен регистър, закон за обществени поръчки,  агенция обществени поръчки