Tyxo.bg counter

Archive for February 2012

Обществена поръчка за втория проект по е-правителството

Feb 23rd, 2012

На 22.02.2012 Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) обяви обществена поръчка за изпълнение на основните дейности по проект “Подобряване на административното обслужване на потребителите чрез надграждане на централните системи на електронното правителство”. Проектът

[прочети още…]Какво трябва да съдържа оферта за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка

Feb 23rd, 2012

Законът за обществените поръчки е важен документ, с който всяка една фирма/частно лице трябва да се съобрази, преди да премине към кандидатстване.  Информация по въпроса може да бъде намерена от множество източници, но ви препоръчваме

[прочети още…]Документацията – основен проблем при обществените поръчки

Feb 23rd, 2012

Документацията е един от основните проблеми при обществените поръчки у нас коментира Надежда Сандолова, член на Европейската сметна палата. Тя представи пред депутатите от бюджетната комисия годишния доклад на европейската одитна институция за 2010 година,

[прочети още…]обществени поръчки, нови промени, ЗОП, агенция, обществена поръчка, портал за обществени поръчки, търгове, публичен регистър, закон за обществени поръчки,  агенция обществени поръчки