Tyxo.bg counter

Archive for February 2012

Отстраняване на подизпълнители в хода на процедура за възлагане на ОП

Feb 28th, 2012

Историята познава случаи, когато се налага отстраняване на даден подизпълнител в хода на процедурата за възлагане на обществена поръчка. Това може да се наложи при обстоятелства, при които той не е отговорил на поставените от

[прочети още…]Непроведени обществени поръчки за 200 млн. лв. през 2011 г.

Feb 24th, 2012

Около 300 са непроведените процедури за обществени поръчки през 2011 г., показват данните от проверките на Агенцията за държавна финансова инспекция. Окончателните данни ще бъдат готови до края на май. Броят на тези поръчки обхваща

[прочети още…]Какво трябва да знаем за подизпълнителите?

Feb 24th, 2012

Подизпълнителите често са един от важните елементи от офертата за всяка една обществена поръчка. Преди да стигнем до момента на самото кандидатстване, трябва да сме сигурни, че партньорите, с които ще работим, отговарят на изискванията

[прочети още…]обществени поръчки, нови промени, ЗОП, агенция, обществена поръчка, портал за обществени поръчки, търгове, публичен регистър, закон за обществени поръчки,  агенция обществени поръчки