Tyxo.bg counter

Archive for February 2012

Отношенията кандидат/участник – подизпълнител

Feb 29th, 2012

Продължаваме със серията информационни статии, посветени на обществените поръчки. Нека да разгледаме един интересен казус, свързан с правото на даден подизпълнител на кандидат за възлагане на обществена поръчка самостоятелно да поддаде жалба по чл. 120

[прочети още…]Промени в Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки

Feb 29th, 2012

Министерският съвет с Постановление № 38 от 23.02.2012 г. прие промени в Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки и Устройствения правилник на Агенцията за обществени поръчки. С постановлението са отменени Наредбата за възлагане

[прочети още…]Протест срещу обществена поръчка за нови фестивали

Feb 29th, 2012

Над 80 културни организации се обявиха против обществена поръчка на Министерството на културата за провеждане на 12 нови фестивала. Според техни представители изискванията, заложени в документацията, граничат с абсурда. В тях е предвиден бюджет за

[прочети още…]обществени поръчки, нови промени, ЗОП, агенция, обществена поръчка, портал за обществени поръчки, търгове, публичен регистър, закон за обществени поръчки,  агенция обществени поръчки