Tyxo.bg counter

Archive for January 2012

Продължават нарушенията в обществените поръчки

Jan 30th, 2012

Теменужка Петкова, директор на Агенцията за държавна финансова инспекция: Изпълнителите носят солидарна отговорност с възложителите Теменужка Петкова е родена в София. Завършва магистратура в Университета за национално и световно стопанство, специалност „Счетоводство и контрол“. От

[прочети още…]Акцент на новите промени в ЗОП в сила от 26.02.2012г.

Jan 29th, 2012

На 26.02.2012 г. влизат в сила разпоредбите на Закона за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки /обн. ДВ бр. 93 от 25.11.2011 г./ (ЗИДЗОП). Той е изготвен в изпълнение на Концепцията за промени

[прочети още…]Първият у нас Закон за публично-частното партньорство влиза за обсъждане в НС

Jan 26th, 2012

Първият у нас Закон за публично-частното партньорство влиза за обсъждане в пленарна зала през следващата седмица. Това обяви в Плевен председателят на Народното събрание Цецка Цачева. Според нея сега действащото законодателство за обществените поръчки и за

[прочети още…]обществени поръчки, нови промени, ЗОП, агенция, обществена поръчка, портал за обществени поръчки, търгове, публичен регистър, закон за обществени поръчки,  агенция обществени поръчки