Tyxo.bg counter

Създаване на опълномощен потребител в Регистъра на АОП

Mar 9th, 2012

Стъпка по стъпка: Създаване на опълномощен потребител в  Регистъра на обществените поръчки

Процесът е лесен и изисква няколко основни стъпки, с които ще ви запознаем в този материал.

Първо трябва да създадете партида в Регистъра на обществените поръчки (РОП). Това става чрез изпращане на писмо по реда на чл.2,ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП). Писмото трябва да бъде адресирано до Агенцията за общественип поръчки (АОП) на адрес: ул. “Леге” 4, София 1000, България. В писмото трябва да бъдат посоченни изчерпателни данни за организацията (включително и нейния ЕИК

След като в Агенцията създадат вашата партида, организацията ви автоматично ще бъде включена в списъка на възложителите в Портала за обществените поръчки. Той може да бъде намерен на адрес: http://rop3?app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,158255&_dad=portal&_schema=PORTAL

Независимо, че има наличие на партида на възложителя не означава, че организацията може да изпраща информацията по реда на чл. 6,ал.1,т.5 от ППЗОП. За целта следва да се създаде особен вид потребител –т.нар. Упълномощен потребител в РОП.

След като сте предприели първата стъпка по регистрация е необходимо да си закупите електронен подпис, освен ако вече не притежавате, който да гарантира сигурност на транзакциите ви. Този е-подпис може да бъде закупен само от от акредитиран доставчик на удостоверителни услуги (ДУУ). Списъкът може да намерите публикуван в Регистъра на доставчиците на удостоверителни услуги – http://www.crc.bg/files/_bg/Register_site_14_02_12.pdf. След като сте закупили необходимия софтуер ви препоръчвам да го тествате чрез подписване на пробен документ, за да сте сигурни, че системата работи.

След включване на е-подписа минете на страницата „Създаване на упълномощен потребител в РОП“. Линкът можете да намерите на уебсайта на Портала за обществени поръчки, раздел „Практика“, „Практически указания“ или на адрес:

http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/website_infoblanka.pdf.

В Заявлението за създаване на упълномощен потребител трябва да се попълнят всички изискани данни. Полето за електронния подпис би следвало да съдържа информация за него, която е извлечена автоматично.

Полезна информация:От АОП съветват да обърнете внимание, че Възложителят упълномощава длъжностното лице, притежател на подписа. Когато възложителят възнамерява сам да изпраща информация за вписване в РОП, попълва своите имена и в двете полета.

След финализаране на заявлението трябва да го разпечатате и подпишете. Негов хартиерн вариант трябва да да се изпрати до АОП. Едновременно трябва да изпратите  и е-варианта на заявлението на електронната поща на агенцията – rop@aop.bg или използвате бутона на сайта „Изпрати“.

В случайте когато възложителя има е-подпис, заявлението може да се подпидпише цифрово от него и да се изпрати  на електронната поща на АОП, като в този случай не е необходимо да се изпраща и на хартиен носител. Ако възложителят притежава електронен подпис и уведомява АОП, че сам ще изпраща информация като Упълномощен потребител, е достатъчно само да натисне бутона „Изпрати“.

Служител на АОП създава  потребителско име на организацията и генерира служебна парола. Тя се изпраща на посочената е-поща, който е посочена при попълване на заявлението. При първия успешен вход в системата, ще бъдете подканен да промените своята парола.

Полезна информация: Служителите на Агенцията за обществени поръчки не могат да видят паролата на потребителя, те могат само да поискат да бъде обновена автоматично. Всеки път, когато паролата на организацията се обновява  служебно, на посочения мейл се изпраща е уведомление.

Регистрираният Упълномощен потребител има достъп до Административната част на РОП, където може да вижда обществените поръчки на възложителя, когото представлява.

По материали от Агенция за обществени поръчки:  www.aop.bg<< Електронен Бюлетин >> новини и известия за ОП по е-мейл!


Share
Tags: , , ,

.

обществени поръчки, нови промени, ЗОП, агенция, обществена поръчка, портал за обществени поръчки, търгове, публичен регистър, закон за обществени поръчки,  агенция обществени поръчки