Tyxo.bg counter

Сметната палата отново откри нарушения на обществените поръчки във Варна

Mar 21st, 2013

И последната проверка, извършена от Сметната палата в администрацията на варненския кмет в оставка Кирил Йорданов, е показала нарушения при възлагането на обществени поръчки. Това става ясно от доклад на институцията, публикуван на сайта й. Той обобщава резултатите от проверката за възлагането и изпълнението на дейности и услуги през цялата 2011г.

Албуми, торбички и дискове

Според информацията в доклада, през същата година дирекция “Канцелария на кмета” е похарчила за “представителни нужди” малко над 85 хил. без ДДС.

Разходите са свързани с изготвяне на фотоалбуми “Варна – светлините на града”, информационни пана, торбички, тиражиране на компакт-дискове и обложки за тях, изработка на мултимедия “Варна – светлините на града”, както и на “Каталог, отразяващ развитието на Община Варна в периода 1999 – 2011 година”. В същата сума влиза също отпечатването на работни календари, коледни торбички и др.

Само за каталога, в който е отразено развитието на Варна по време на първите три мандата от управлението на Кирил Йорданов, предизвикали недоволството на варненци, са похарчени почти 45 хил. лв. без ДДС. Според констатациите на доклада обема на услугите по отпечатването на луксозното книжно тяло представлява малка обществена поръчка. За да бъде заобиколена тя цялата дейност по изработването на каталога с кметския отчет е разделена на три части, които след това са възложени на един и същ изпълнител. Неговото име не е упоменато в доклада. В него обаче е отбелязано, че обяснения по случая са поискани от началника на кметския кабинет Благовеста Йорданова.

“Анализът на разходите показва, че необходимостта от възлагането на услугите не е възникнала инцидентно, пише в доклада на Сметната палата. Общата стойност на разходите попада в праговете, определени за провеждане на процедура по Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки”. Независимо от това обаче, възложителят – Канцеларията на кмета Кирил Йорданов, е нарушил наредбата, като не е провел предвидената в нея процедура

Полети за 55 хил. лв. без ДДС

Пак през 2011г. канцеларията на варненския кмет е похарчила за самолетни билети близо 55 хил. лв. или по около 4.6 хил. лв. без ДДС на месец.

И в този, както и в предходния случай услугите по продажбата на билетите са предоставени от трима изпълнители, като е установена идентичност на възложените им дейности. Чрез разделянето им обаче отново е била заобиколена Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки. “Анализът на разходите показва, че необходимостта от възлагането на услугите не е възникнала инцидентно”, констатират и този път инспекторите на Сметната палата. Така прескачането на предвидената от закона процедура става трудно обяснима. Общата стойност на разходите, направени от канцеларията на Йорданов отново попада в праговете, изискващи провеждане на процедура за малка обществена поръчка, но тя е била заобиколена.

Друго, пак дребно, но показателно за стила на работа в администрацията на Йорданов нарушение е извършено при настаняването и изхранването на участниците в Международния фолклорен фестивал през 2011г. кагато той беше преизбран за недовършения си четвърти мандат. Общата стойност на услугата по договора е около 24 хил.лв. без ДДС. Той включва настаняване, и изхранване на участниците във фестивала. Въпреки, че услугите са предоставени от един доставчик, свързани са систематично и представляват част от предмета на една обществена поръчка, конкурс за възлагането й не е организиран. В замяна на това поръчката е възложена в условията на свободно договаряне.

Водоноски, самосвали…

Нарушение на Закона за обществените поръчки е констатирано от проверката на Сметната палата и в друг случай. При него наемането на специализирани автомобили за нуждите на общината е извършено чрез договаряне с покана. Прогнозната стойност на поръчката не е трябвало да надвишава 116 хил. лв. без ДДС. В предмета й обаче са обособени три позиции: наемане на цистерна за вода, на самосвал и багер. За целта е проведен открит конкурс, който е бил прекратен защото до него не е бил допуснат нито един участник. Проверката обаче е установила, че при последвалата процедура на пряко договаряне не са били променени нито един от параметрите на услугата, включително и стойността й. “Обектът на поръчката неправилно е идентифициран като доставка на стоки, осъществявана чрез наемане, пише по този повод в доклада на Сметната палата. (…) Прекратяването на предходната процедура не обосновава избор на процедура на договаряне с покана, предмет на одита”.

Общата стойност на наема за специализираните превозни средства е в размер до 116 хил. лв. без ДДС, като по тази причина надхвърля прага от 110 хил. лв. над който при възлагане на обществени поръчки задължително се прилагат условията и редът по съответния закон.

Това не е първият доклад на Сметната палата, констатиращ нередности при възлагането на обществени поръчки в Община Варна.

Контролният орган установи нарушения в процедурите още в периода 2006 г. – 2008 г. Изводът на одиторите тогава бе, че въведеният и осъществяван в общината предварителен и текущ контрол при провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки не е достатъчно надежден.

Автор: Спас Спасов
Източник: Dnevnik.bg<< Електронен Бюлетин >> новини и известия за ОП по е-мейл!


Share

.

обществени поръчки, нови промени, ЗОП, агенция, обществена поръчка, портал за обществени поръчки, търгове, публичен регистър, закон за обществени поръчки,  агенция обществени поръчки