Tyxo.bg counter

Сменят директора на АЕЦ” Козлодуй”, Валентин Николов

Apr 21st, 2013

На Обществения съвет по енергетика днес бяха изнесени резулататите от проверката на АЕЦ “Козлодуй”, извършена от  Главния инспекторат към Министерския съвет. В  доклада са направени общи изводи, които са от 167 точки и  82 препоръки.

Проверката е обхванала периода от 1 януари 2011 г. до 31 декември 2012 година.

Посочва се, че в продължение на 9 месеца от проверявания период обществените поръчки са възлагани по вътрешни правила на централата, а не по ЗОП. В документацията по тези поръчки цари сериозна безотговорност. Подписвани са документи без дати, папките с делата не са окомплектовани и др.

В доклада на главния инспекторат се посочва, че стойността на обществените поръчки, касещи ремонтните дейности е нараснала, което отразява не добро планиране. Това обаче не е довело дори до цялостно изпълнение на ремонтните дейности, като за 2011 г. са осъществени 80% от тях, а през 2012 г. 74%.

На проверяващите не е посочена информация относно реда за подбор на обучаващите се за овакантяваните постове.

Управата на АЕЦ е приложила и счетоводен трик при осчетоводяване на разходите на почивните и бази. Те са били причислени към тези за основна дейност, което ефективно е намалило данъчната основа на дружеството.

Припомняме, че само преди няколко дни пети блок излезе от строя заради дефектирали уплътнения довели до изтичане на водород от неядрената част на контура.

Инспекторатът е констатирал, че АЕЦ Козлодуй не прави много за да събере вземанията си от 350 млн. лв. от НЕК. Това оказва негативно влияние върху формирането на паричния поток, който към края на 2012 г.,  е отрицателен.

Сред констатираните изводи са че администрацията на АЕЦ е раздута и неефективна. Членовете на управата не са подавали и декларации по закона за конфликт на интереси.
Инспекторатът към министерството е констатирал не е продадени неизразходваното гориво от 3 и 4 блок от АЕЦ Козлодуй да бъде реализирано по някакъв начин. От него има 10 касетки, които не са приложими при 5 и 6 блок.

Друга констатация е че АЕЦ е продавала гориво за 71 хил. лв., при реална цена от 1.23 млн. лева.

На работната група от инспектората не са били предоставени допълнителните споразумения, сключвани за процеса на транспортиране на отработилото гориво в Русия.
Също така е констатирано, че на определени доставчици е изплатена цялата сума по договора, без да е свършена цялата работа.

По време на обществения съвет по енергетика в залата, в която са настанени журналистите, дойде и един от представителите на протестиращите Ангел Славчев.

Той предостави информация, че в доклад на Агенцията за за държавна финансова инспекция (АДФИ), който не е разпространен до този момент, са установени 130 нарушения в АЕЦ „Козлодуй”, отнасящи се до обществените поръчки. Докладът е с гриф „Поверително”, но е изтекъл на сайта „Не на корупцията”, посочи още Славчев.

Министърът Василев заяви, че такъв доклад има. „Да извадят, това което не е класифицирана информация. Поискали сме колегите да уведомят прокуратурата”, заяви министър Василев.

От думите на министъра стана ясно, че ще има персонални промени и в ръководството на АЕЦ „Козлодуй”. Ще бъде обявен конкурс за нов изпълнителен директор директор на централата, който ще замени Валентин Николов.

Промени ще има и в Българския енергиен холдинг. Общо ще бъдат сменени 23 лица в борда на директорите на 13 компании, като не всичките от тях са в системата на енергетиката<< Електронен Бюлетин >> новини и известия за ОП по е-мейл!


Share

.

обществени поръчки, нови промени, ЗОП, агенция, обществена поръчка, портал за обществени поръчки, търгове, публичен регистър, закон за обществени поръчки,  агенция обществени поръчки