Tyxo.bg counter

Само супер фирми в обществените поръчки

Oct 23rd, 2012

Промените в ЗУТ не успяха да стопират напълно абсурдните изисквания в търговете, смятат от бранша

“За да не влизам в конфликтни ситуации с колеги, работя предимно на обекти извън региона”, сподели наскоро управител на пловдивска фирма. Звучи абсурдно, но не и нелогично. Какво и как работят пловдивските фирми от бранша и защо обществените поръчки понякога се оказват ябълката на раздора между тях?

В тежката за строителния отрасъл ситуация да спечелиш търг за даден обект е не само шанс, а и добра възможност за оцеляване. Затова и борбата срещу негативите при провеждането на обществените поръчки се води на много нива, но най-съпричастна към проблема е Камарата на строителите в България, пише в. “Марица”.

Едно от постиженията на регионалната строителна камара е, че всяка фирма има право да работи на не повече от три общински обекта, взети на търг. И това условие се спазва стриктно от строителите на Пловдив. Само че активните промени в Закона за обществените поръчки през последните години не успяха да стопират напълно абсурдните изисквания, които се поставят към изпълнителите в някой от тръжните книжа.

Според доклада на Камарата на строителите в България делът на обществените поръчки от общините е нараснал до 76% през м. юни, а от комуналния и обществения сектор – с 13%. Анализът показва, че при 31% от обявените обществени поръчки се залагат дискриминационни условия по отношение на критериите за оценка и подбор на кандидатите. В 53% от обявленията за обществени поръчки възложителите избират изпълнител по критерия икономически най-изгодна оферта.

Може би затова на обявените преди време от общината обществени поръчки за ремонт на пет детски заведения се явиха девет участника, като осем от тях бяха за една и съща детска градина, а за два от обектите нямаше дори един кандидат. Не участвах в търга за изграждането на новата 2-етажна пристройка на ДГ “Космонавт”, макар, че по първоначални данни, строителството е за около 500 000 лв. и изцяло се финансира и провежда от район “Северен”, сподели инж. Саркис Гарабедян, управител на фирма “Тирлин”, председател на НТС по строителство, член на УС на Камара на строителите в Пловдив и на Бизнес експертния съвет.

Тази фирма изпълнява санирането на старата пристройка на същата детска градина, което бе обявено на търг от община Пловдив и се реализира по проект “Красива България” съвместно с общината. Отказът си от участие инж. Гарабедян аргументира с  прекомерни изисквания към участниците.

Първото от тях касае не само и трите възможни сертификата за качество – ISO 9001:2008 (за управление на качеството), ISO14001:2004 (за управление на околната среда), OHSAS18001:2007 (за управление на безопасни и здравословни условия на труд), но и  SA 8000:2008 (Международен стандарт за социална отговорност) и  ISO27001:2005 (система за управление на сигурността на информацията).

Друг раздут и неадекватен показател за ограничаване участието на фирмите в търга е изискването две трети от необходимата строителна механизация да е собственост на фирмата изпълнител. При положение, че на пазара съществуват много специализирани фирми, които предлагат строителна техника не е рационално всяка компания да поддържа огромен технически парк, чийто капацитет не е в състояние да запълни през цялата година, смята инж. Гарабедян.

Изискването за наличие на  дълъг списък от конкретна строителна техника и то с определен капацитет, присъства доста често в търговете и е един от субективните критерии за оценяване на кандидатите.  Напълно неприемливо според него е и третото условие – всеки участник в търга да представи 600 000 лева свободен капитал. Всеизвестно е, че добрият мениджър не трябва да държи свободни пари, а да ги влага в подходящи операции, които биха му донесли приходи.

Едно от абсурдните изисквания към участниците в голяма обществена поръчка преди време, спомня си инж. Гарабедян, бе да притежават три валяка (посочени са дори  марките на машините), като се знае, че единият от тях е единствен за страната. Нелогични се оказват и изисквания за удостоверения за правоспособност, издадени от точно определена институция или дълъг стаж на ръководна позиция, в някои от случаите дори за всички участници в проекта.

Тези и други подобни критерии водят до субективизъм в оценяването на кандидатите, до ограничаване на участието им в обществените поръчки и като последица от всичко това, до нарушаване на колегиални и междуфирмени взаимоотношения.

Източник: http://stroimedia.bg<< Електронен Бюлетин >> новини и известия за ОП по е-мейл!


Share

.

обществени поръчки, нови промени, ЗОП, агенция, обществена поръчка, портал за обществени поръчки, търгове, публичен регистър, закон за обществени поръчки,  агенция обществени поръчки