Tyxo.bg counter

Променят закона за обществените поръчки най-рано през декември

Aug 27th, 2012

Според експерти проблемът е във възлагането чрез публични покани, в липсата на прозрачност в работата на комисиите и в невъзможността на ощетените участници да си търсят правата.

Законът за обществените поръчки ще бъде променен най-рано  през декември, установи проверка на klassa.bg. Тогава ще е готов анализът на БОРКОР за корупционните практики в закона. „В момента колегите анализират двата закона – стария и новия като ги наслагват един върху друг. Забелязва се, че в новия закон има предпоставки за такива практики“, каза Елеонора Николова, шеф на комисията за борба с корупцията. Според нея пропуските в закона, който бе приет през 2004 г., и последващите промени не били направени умишлено, а се привнасяли автоматично чужди модели. Това довело до неясноти в законодателството, които от своя страна пък сериозно ощетяват фирмите и даже ги лишават от възможността да се оплачат от търговете. „Логично е да се изчакат предложенията на всички институции, отговорни за обществените поръчки и тогава да се правят промени в закона“, каза пред klassa.bg Красимир Ципов, депутат от ГЕРБ и член на правната комисия.

Спорната глава 8

Проблемът с непрозрачността е заложен в ЗОП и се отнася най-вече до малките обществени поръчки. По предложение на МС от февруари в глава 8 на закона е записано, че събирането на оферти става с публична покана. Този начин за набиране на кандидати се прилага за услуги до 66 000 лв. От такова възлагане наскоро пострада агенция „Алфа рисърч“. Боряна Димитрова, управител на агенцията, заяви пред медиите в понеделник, че Министерството на образованието е опорочило обществена поръчка  на тема “Установяване на ефекта от политиките за младежта върху младите хора в страната”. Тя е била спечелена от МВМД по непрозрачен начин. Органът е приключил работата си на 20 юни, ден преди обявения краен срок за приемане на документи за поръчката, без да уведоми другите участници в поръчката. И тъй като до този момент  „Алфа рисърч“ не била предоставила допълнително изисканата от комисията документация, е отстранена от участие. „Оказа се, че могат да се променят срокове.  До протокола се добрах изключително трудно с помощта на
Програма Достъп до информация, защото се оказа, че комисията по закон не е длъжна да предоставя протоколите“, каза пред klassa.bg. Боряна Димитрова. Тя беше категорична, че така поставени законодателно нещата  недоволните фирми са лишени  от възможността освен да се запознаят с протоколите, и да обжалват пред Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) процедурата. В ЗОП пише, че  функцията на арбитър изпълнява КЗК, но тя  не отговаря за случаите, при които ведомствата обявяват ОП чрез публична покана. Единственият вариант, който остава на ощетения участник в този случай, е да се обърне към Агенцията за държавна финансова инспекция. Димитрова съобщи, че била потърсена да продължи борбата и за големите обществени поръчки, където нещата стоят по идентичен начин.

Кметове опорочават процедури

Както klassa.bg. писа, изследване на Института за правни анализи показва, че заради лошото законодателство 76% от обществените поръчки у нас са опорочени. От пропуските се възползват кметове, които възлагат по непрозрачен начин на близки до тях фирми, което вече създава огромен проблем на България. Заради липсата на прозрачност ще се наложи общините да връщат еврофинансиране. За миналата година финансови корекции заради пропуски в обществените поръчки са наложени на близо 140 проекти на български общини, финансирани от еврофондовете. До март тази година сумата за връщане възлиза на 50 млн. лева. До края на програмния период, който изтича през 2012 г.,  проверките ще зачестят и може да се окаже, че на общините с непрозрачни процедури ще бъдат наложени огромни санкции, които ще ги лишат от възможност да обслужват основни свои дейности. 4 млн. лв. от средствата, отпуснати за изграждане на водния цикъл на Белослав например, ще трябва да бъдат върнати, стана ясно в началото на годината. Сумата представлява годишния бюджет на общината.

Според Института за правни анализи буди тревога, че в непрестижната класация на общините с непрозрачното възлагане на поръчки, с която ще бъде запозната ЕК, попадат и две морски общини -Несебър и Созопол, които подписаха наскоро договори за  еврофинансиране за изграждане  и модернизиране на пречиствателни станции. На 6 август Созопол подписа договор за 77,4 млн. лв. по ОП „Околна среда“, а община Несебър за модернизация на стойност 98 млн. лв.  Там трябва да бъдат създадени такива правила, които да съвпадат с европейските изисквания, за да не се налага да се връщат пари. Още повече, че през 2010 г. прокуратурата вече се занимаваше с  пречиствателната станция за отпадните води на Созопол, когато се оказа, че ПУДООС на два пъти през 2008 г. е сключвал договор за една и съща дейност с общината.

Източник: Klassa.bg



<< Електронен Бюлетин >> новини и известия за ОП по е-мейл!


Share

.

обществени поръчки, нови промени, ЗОП, агенция, обществена поръчка, портал за обществени поръчки, търгове, публичен регистър, закон за обществени поръчки,  агенция обществени поръчки