Tyxo.bg counter

Нормативна уредба

Тук може да намерите връзки към към актуалните  нормативни актове, свързани с условията и реда за възлагане на обществени поръчки, както и избор на изпълнители от бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от оперативни програми и фондове на Европейския съюз.

 

 

Share

обществени поръчки, нови промени, ЗОП, агенция, обществена поръчка, портал за обществени поръчки, търгове, публичен регистър, закон за обществени поръчки,  агенция обществени поръчки