Tyxo.bg counter

Нова инициатива на dnevnik.bg!

Aug 7th, 2012

“От 2007 г. насам България положи усилия да усъвършенства своята нормативна уредба и административната си дейност по отношение на обществените поръчки. Тези усилия обаче все още не са довели до очакваните резултати. Броят на получаваните от комисията оплаквания във връзка с българската система за обществени поръчки продължава да расте”.

“Дневник” ви приканва да изпращате сигнали, когато се натъквате на нередности при обществени поръчки. Ние ще проверяваме съмненията и ще насочваме необходимите въпроси до компетентните институции. Писмата изпращайте на dnevnik@dnevnik.bg.

Това се казва в последния мониторингов доклад на Европейската комисия. Брюксел следи със заострено внимание този въпрос от години, като многократно е изтъквано, че слабостите при прилагането на законодателството в областта на обществените поръчки предоставят много възможности за корупция. Одитите и оценките, направени от различни служби на комисията през годините в България, са установявали съществени рискове и недостатъци в тази област.

И в последното си наблюдение европейските партньори продължават да говорят за недостатъци и очевидни случаи на сериозни нарушения на правилата на ЕС за обществените поръчки.

И въпреки обещанията на управляващите от години, че ще работят за повече прозрачност, въпреки приеманите нови регламенти, публични регистри и интернет бази данни, продължава да има сигнали за нарушения и съмнения за заобикалянето на правилата. А от доклада на Брюксел дори се разбира, че тези притеснения нарастват в последните две години.

В последните дни “Дневник” писа за пореден път по темата заради съмнителни критерии около поръчки на две министерства – на образованието и науката и на информационните технологии. Това обаче е една съвсем минимална част от поръчките, които привличат вниманието. И проверката на министерството на здравеопазването в болниците показвала редица нарушения на закона за обществените поръчки.

А вероятно има много други примери и случаи, с които се сблъскват фирми и хора, опитващи се да получат средства от поръчки на институциите.

С цел повече прозрачност и в опит да засилим вниманието на компетентните органи по тази тема “Дневник” ви приканва да ни изпращате сигнали и данни за нередности, на които се натъквате. Ние ще проверяваме съмненията и ще насочваме необходимите въпроси до институциите.

Вашите писма изпращайте на dnevnik@dnevnik.bg.<< Електронен Бюлетин >> новини и известия за ОП по е-мейл!


Share

.

обществени поръчки, нови промени, ЗОП, агенция, обществена поръчка, портал за обществени поръчки, търгове, публичен регистър, закон за обществени поръчки,  агенция обществени поръчки