Tyxo.bg counter

Нагласени търгове в “Мини Марица”

Jul 24th, 2012

Нагласени търгове за милиони левове в държавното предприятие “Мини Марица-изток” ЕАД разкрива в свой доклад Агенцията за държавна финансова инспекция, с който “Труд” разполага. Очаква се утре констатациите от него да бъдат обявени на сайта на агенцията.

След инспекцията на бивши и настоящи шефове на дружеството са съставени общо 100 акта.

Проверката във въгледобивното предприятие е обхванала 36 обществени поръчки за близо 109 млн. лв. Търговете са разпределени в 29 категории според предмета на поръчката, като в 21 от тях са разкрити сериозни нарушения на Закона за обществените поръчки. Това означава, че търгове за десетки милиони левове са били опорочени. В 11 от случаите на обща стойност 1,1 млн. лв. пък шефовете на въгледобивното предприятие изобщо не са обявили конкурс или той е бил проведен неправилно.

Един от най-големите търгове, в които са открити значителни нередности, е този за доставката на храни за работниците на стойност около 40 млн. лв. (виж долу).
Нарушения има също при поръчките за въоръжена охрана. През 2009 г. например за охраната на рудници “Трояново 1” и “Трояново 3” е сключен договор с фирма “Професионална защита електроник” ООД за 49 975 лв., без възложителят да е събрал необходимите три оферти. За нарушението е издаден акт на ексшефа на компанията Тодор Тодоров. Контрактът е подписан, без да е проведен търг по наредбата за специални обществени поръчки, въпреки че през есента на 2009 г. мините бяха обявени за стратегически обект в сектор “Енергетика”.

Нарушения, свързани с неспазване на законовите срокове, има и в поръчката за доброволно здравно осигуряване на работещите в мините. Не са посочени и обективни причини, поради които един от членовете на комисията, която класира офертите, е заменен.

Сериозен пропуск има и около договор за доставка на дизел от края на 2009 година. Контрактът е сключен за 1 г. или до изчерпване на договорените количества и е на стойност 12,78 млн. лв. без ДДС. В продължение на 7 месеца след изтичане на договора “Мини Марица” са платили допълнителни 7 млн. лв. за 3,6 млн. литра дизел, с което договорът е изменен и е нарушен ЗОП. За нарушението е глобен изп. директор Евгени Стойков.

През 2010 г. пък е проведен търг за доставка на багер тип “Драглайн” при очаквана цена 200 000 лв. без ДДС. Членовете на конкурсната комисия не са предложили от процедурата да се отстранят фирмите, чиито оферти не отговарят на предварително обявените условия. Комисията дори не е изготвила доклад за класиране на офертите. Въпреки тези груби нарушения на ЗОП финансовите инспектори не са могли да накажат членовете на комисията, защото тези действия не са наказуеми според закона.

Друго съществено нарушение на шефовете на въгледобивното предприятие е, че през 2010 г. са сключили четири договора за доставка на трансмисионно и хидравлично масло без никаква процедура за възлагане на обществена поръчка по закона. Тяхната обща стойност е 198 369 лв. без ДДС. Контрактите са сключени по реда на наредбата за малките търгове, въпреки че стойността на доставките попада в праговете по ЗОП.

Подобно нарушение е направено и по отношение на пет договора за извънгаранционно сервизно обслужване и ремонт на автомобили с обща стойност до 225 000 лв. без ДДС. Те също са сключени по реда на малките обществени поръчки, въпреки че общият им праг попада в ЗОП.

Инспекторите не са открили нарушения при търговете за доставка на черни метали, на литиева грес, на двигателно масло, подложка за бетонови траверси, за рекултивация на насипище и др.

ПРОПАДА КОНКУРС ЗА ХРАНА ЗА 40 МЛН. ЛВ.

Една от най-големите обществени поръчки с нарушения в “Мини марица-изток” е за доставката на сготвени ястия, продажба на хранителни продукти и предоставяне на ваучери за пазаруване от магазини на работниците и служителите на мините.

Тъй като контрактите с 4-те обслужващи компанията дотогава фирми са изтичали през май 2011 г., още в края на 2010 г. ръководството на мините се е заело да осигури нов доставчик. Първоначалното предложение е било търгът да е за 3 години и да е на стойност около 40 млн. лв. Трябвало е кандидатите да разполагат със собствени или наети магазин и ресторант, които се намират в радиус до 300 м от сградата на управлението в гр. Раднево. Ресторантът пък е трябвало да разполага с капацитет на закрито не по-малко от 60 места. На няколко пъти обаче ръководството на “Българския енергиен холдинг”, под чиято шапка са мините, спира търга.

През април 2011 г. най-сетне се обявява поръчката, която вече е разделена на четири позиции – за трите мини и административното управление. БЕХ одобрява търг с параметри доставка на храни за 13,667 млн. лв. за една година. Странно защо през май 2011 г. обявлението е пратено до “Държавен вестник” и еврокомисията с молба да не се публикува.

През юли 2011 г. търгът е обявен, като изискването към кандидатите бил оборот от поне 8,5 млн. лв. за всяка от последните 3 г. След жалба до Комисията за защита на конкуренцията условието е обявено за дискриминационно, защото не може да се иска един и същ оборот за храна на 600 до 2700 работници в различните мини. В края на 2011 г. процедурата е прекратена и са анексирани старите договори.

НИЗ ОТ СМЕНИ НА РЪКОВОДСТВОТО

Въртележка от смени на бордовете и изпълнителните директори на държавното въгледобивно предприятие тресе ръководството на компанията в последните години.
Още през 2009 г. БЕХ отстрани шефовете на “Мини Марица-изток” Иван Марков, партиен активист от “Коалиция за България”, и Гочо Христов с мотива “сериозни злоупотреби и липса на контрол при провеждане на обществени поръчки”. Срещу тях дори беше внесено обвинение за длъжностно престъпление за 1 млн. лв.

Новият шеф на дружеството Тодор Тодоров пък бе освободен като член на съвета на директорите в началото на 2011 г. и на негово място бе назначен сегашният изпълнителен директор Евгени Стойков.

В края на м. г. в Стара Загора се проведе специализирана полицейска операция “Превозвачите”, насочена срещу фирми, които са ощетявали държавното дружество с поръчки за транспортна дейност.

Източник: trud.bg<< Електронен Бюлетин >> новини и известия за ОП по е-мейл!


Share

.

обществени поръчки, нови промени, ЗОП, агенция, обществена поръчка, портал за обществени поръчки, търгове, публичен регистър, закон за обществени поръчки,  агенция обществени поръчки