Tyxo.bg counter

Мини Марица – Изток манипулират обществена поръчка

May 4th, 2012

Антимонополната комисия установи нарушения при избора на изпълнител на обществена поръчка

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) отмени като незаконосъобразно решение на Изпълнителния директор на „Мини Марица – Изток” ЕАД, гр. Раднево за класиране на участниците и определяне на изпълнител за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на реанимобили с висока проходимост”.

 

КЗК е установила няколко нарушения на процедурата, свързани с непълнота на офертата на избрания за изпълнител «Авто инженеринг холдинг груп» ООД. Производството е образувано по жалба на ДЗЗД «Медстар Амбюланс», гр. София.

Проучването показва, че оценителната комисия не е взела под внимание липсата на сертификат за емисионен стандарт на двигателя на реанимобила, липсата на документи, доказващи техническите параметри и копие на пълномощно от производителя или негов официален представител.

Автор: Деница Георгиева | Източник: LiveBiz<< Електронен Бюлетин >> новини и известия за ОП по е-мейл!


Share

.

обществени поръчки, нови промени, ЗОП, агенция, обществена поръчка, портал за обществени поръчки, търгове, публичен регистър, закон за обществени поръчки,  агенция обществени поръчки