Tyxo.bg counter

КЗК отмени решение на регионалното министерство за обществена поръчка

May 7th, 2012

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на главния секретар на Министерство на регионалното развитие и благоустройството за класиране на участниците и избор на изпълнител на обществена поръчка физическа охрана на сградата на министерството, прилежащите паркинги и подземния гараж на ведомството.

Производството установило, че оценителната комисия е нарушила процедурата, като не е поискала подробна писмена обосновка на техническите оферти на 8 от участниците по показател, визиращ срок за възстановяване на нанесени щети в дни, с 30% по-ниски от средната предложена стойност от останалите. Този пропуск от страна на комисията е самостоятелно основание за отмяна на решението по същество, твърди регулатора.

Като второ нарушение КЗК счита приемането от страна на комисията на писмената обосновка на класирания на първо място участник „Асо София” ООД без да посочи аргументирани мотиви за това в протокола от работата си.

Комисията за защита на конкуренцията връща процедурата за ново разглеждане на техническите предложения съобразно мотивите на решението.

Източник: Banker.bg<< Електронен Бюлетин >> новини и известия за ОП по е-мейл!


Share

.

обществени поръчки, нови промени, ЗОП, агенция, обществена поръчка, портал за обществени поръчки, търгове, публичен регистър, закон за обществени поръчки,  агенция обществени поръчки