Tyxo.bg counter

Какво трябва да се рационализира в закона за обществени поръчки?

Mar 29th, 2012

Експерти от БТПП съветват правителството за промени на ЗОП и засилен обществен контрол

1.  На първо място падането на търговската тайна при обществени поръчки може да бъде успешен подход за преодоляване на корупцията в България, що се отнася до харченето на обществени средства. Разбира се, търговската тайна трябва да остане за частните поръчки.

2.  Ясни и точни критерий за класиранията по обществените поръчки, също биха били полезни за бизнеса и сектора, като цяло.

3.  Ако в критериите за класиране участва показателят срок на плащане, трябва да има задължително финансово обезпечение.

4.  Включването на експерти от съответен бранш в комисиите, оценяващи поръчките, може да даде  яснота и безпристрасност при избиране на кандидати.

5.  Намаляване на таксите за обработка на документи, чрез поставяне на край на изискванията за документи, които по принцип се съхраняват в държавната администрация.

6.  Компютъризирането на информация за поръчките ще се справи с два проблема едновременно – ще премахне възможностите от човешка грешка и ще направи процеса прозрачен.

7.  “Черен” списък на участници по ОП, които са представяли документи с невярно съдържание.

8.  Ясни срокове за плащане, достъпни за заинтересовани лица.<< Електронен Бюлетин >> новини и известия за ОП по е-мейл!


Share

.

обществени поръчки, нови промени, ЗОП, агенция, обществена поръчка, портал за обществени поръчки, търгове, публичен регистър, закон за обществени поръчки,  агенция обществени поръчки