Tyxo.bg counter

Има ли „вратички“ в моделите за обществени поръчки?

Mar 30th, 2012

Идентични модели и матрици, както и използване на съвременни технологии и методи са необходими, за да няма възможност за манипулативни подходи при процедурите за обществени поръчки, смятат експерти от Центъра за борба с корупцията към Министерски съвет.

Структурата, известна като БОРКОР, ще бъде една от главните действащи аналитични структури, които ще работят за спирането на корупционните практики в сектора на ОП, равняващ се годишно на 4,5 млрд.лв. Министерствата ще представят моделите си за обществени поръчки, където БОРКОР ще търси възможни слаби места и вратички, позволяващи изкривяване на резултатите и некоректни практики при решаване на печелившите в дадена обществена поръчка, както и ще подпомага евентуално въведждане на електронно възлагане на обществени поръчки.

Експерти смятат, че ако се разработи система с ефективни мерки, които да  предотвратят неправомерното изтичане само на 1% от всички средства по ОП, то ползите за държавата ще се явят в размер на  45 милиона лева годишно.

Центърът има за цел да подпомогне държавната администрация и органите на местно самоуправление в процеса на разработване на политики за превенция на корупцията. Негова цел е да бъде и медиатор при подобряване на работата между държавните органи, гражданското общество, медиите и бизнеса сектора.<< Електронен Бюлетин >> новини и известия за ОП по е-мейл!


Share
Tags: , ,

.

обществени поръчки, нови промени, ЗОП, агенция, обществена поръчка, портал за обществени поръчки, търгове, публичен регистър, закон за обществени поръчки,  агенция обществени поръчки