Tyxo.bg counter

Защо има проблем с всяка втора обществена поръчка?

Apr 2nd, 2012

По мнение на експерти част от проблемите идват от липса на практически опит и знания. Променящите се европейски изисквания, който често не са в синхрон с родната действителност, също налагат постоянни промени в законовата рамка. Европейската комисия си поставя за цел да се улесни достъпа до финансирането от фондовете и си поставя за приоритет обществените поръчки.

По данни от държавната администрация към момента 90% от бюджетните средства минават през обществени поръчки, като бизнеса никога не е лишаван от възможността да участва в конкурсите за възлагането им.

Очаква се новите корекциите в ЗОП, който служат за синхронизация на българското законодателство с това в Европейския съюз в секторите „Отбрана“ и „Сигурност“, значително да улеснят достъпа до евро фондовете и да направят ОП сектора прозрачен, премахвайки корупционни практики.

Ще се въведат мерки свързани с усвояването и унифицирането на цялата нормативна база, свързана с ОП. В законовата база ще бъдат вкарани норми, които до момента са били наредби към закона, така че да се получи събиране на цялото законодателство в един акт, който да премахне неясните неща, свързани с досегашните спорове, свързани с различни части на  един от най-често коригираните закони.<< Електронен Бюлетин >> новини и известия за ОП по е-мейл!


Share
Tags: , , ,

.

обществени поръчки, нови промени, ЗОП, агенция, обществена поръчка, портал за обществени поръчки, търгове, публичен регистър, закон за обществени поръчки,  агенция обществени поръчки