Tyxo.bg counter

ЕК може да спре парите на 42 общини заради нарушения при ОП

Sep 20th, 2012

България е все по-близо до спиране на парите от Брюксел заради непрозрачните обществени поръчки. Това показва актуализирания Междинен доклад №1 на ЕК във връзка с националното проучване „Криза в системите за възлагане, изпълнение и контрол на обществените поръчки в България“ от 16 септември.

Както EconomyNews.bg писа законът за обществените поръчки е опорочен, а общините масово злоупотребяват с пропуските в глава 8 от ЗОП. Докладът, изготвен от Института за правни анализи и изследвания (ИПАИ) среща пълната подкрепа на европейския комисар по правосъдие Вивиан Рединг. Изследването на института е подкрепено и от еврокомисаря по вътрешен пазар Мишел Барние, който изразява надежда, че инициативата ще повиши прозрачността в процеса на възлагане на обществени поръчки.

Според доклада, корупцията в публичната администрация е неразривно свързана с процесите по разходване на публични средства. Възможностите за корупция са много, като всички те са породени от слабото прилагане на законодателството в областта на обществените поръчки.

Група общини са отказали категорично да се включат в инициативата за повишаване на прозрачността и да започнат да възлагат обществени поръчки при стриктно спазване на закона. Според изследването, логичното обяснение за това нежелание са именно установените корупционни практики.

Най-често се нарушават принципите на равнопоставеност, прозрачност, предвидимост и осигуряване на равни възможности за участие в процедурите. Работата на публичните институции, в това число и общините, се подобрява, когато предстоят проверки от контролните органи на ЕК, както и при упражняване на външен натиск. Изводът на доклада е, че за да се променят порочните практики около обществените поръчки, трябва да има постоянен външен натиск.

Към 16.09.2012г., най-непрозрачните общински ръководства са 42 на брой. При тях няма предприети мерки за повишаване на прозрачността при възлагането на обществени поръчки, въпреки установените проблеми:

Установено е, че голяма част от общините не планират ефективно да спазват принципите на законодателството, уреждащо обществените поръчки или очевидно не желаят да го правят. Повечето общини разделят обществените поръчки, за да заобиколят закона, като в този случай се провеждат облекчени процедури. Отбелязва се и ниският административен капацитет, като масово общините преписват документацията и по този начин въвеждат чуждите грешки в практиката си.

За съжаление, тези порочни практики са широко известни и България беше предупредена още на 18 юли от Европейската комисия. От последният доклад става ясно, че промяна няма и явно отговорните институции не си дават сметка колко сериозен „шамар” ще отнесем от Брюксел.
На 3 август ЕК предупреди и Румъния за евентуално спиране на средствата по европейските програми, а след като бяха установени нарушения при обществените поръчки, от европейската централа показаха, че ще бъдат безкомпромисни.

В началото на тази седмица Европейската комисия спря „кранчето” на Румъния по 4 оперативни програми – Транспорт, Регионално развитие, Околна среда и Конкурентноспособност, а средствата по ОП Развитие на човешките ресурси също са застрашени. Заради установени нарушения при обществените поръчки, за северната ни съседка ще бъдат наложени финансовите корекции в размер между 15% и 25%. Дали това ще стане в България е по-скоро въпрос на време, освен ако не бъдат взети спешни мерки.

Източник: http://www.economynews.bg/<< Електронен Бюлетин >> новини и известия за ОП по е-мейл!


Share

.

обществени поръчки, нови промени, ЗОП, агенция, обществена поръчка, портал за обществени поръчки, търгове, публичен регистър, закон за обществени поръчки,  агенция обществени поръчки