Tyxo.bg counter

ЕК иска електронни обществени поръчки до средата на 2016 г.

Apr 22nd, 2012

Някои етапи от поръчките трябва да са в електронен вариант още в средата на 2014 г., настоява комисията. 

Европейската комисия иска до средата на 2016 година всички обществени поръчки в държавите-членки вече да се провеждат по електронен път. Очаква се това да увеличи прозрачността, да намали разходите на фирмите, и да спести милиарди на данъкоплатците.

Някои етапи от обществените поръчки – като обявите и тръжните документи – трябва да са в електронен вариант още в средата на 2014-а година. Също дотогава централната администрация в отделните държави трябва да е готова да приема и наддавания по електронен път.

Две години по-късно вече целият процес за всички възложители задължително трябва да е електронизиран, настоява Еврокомисията.

По нейни оценки пазара на обществени поръчки в Европейския съюз възлиза на над 2 трилиона евро, като електронизирането му ще спести на организациите възложители между 5 и 20 на сто от сегашните разходи, или минимум 100 милиарда евро годишно.

В същото време и фирмите, особено малките и средните, ще спестят от административни разходи за участие в стандартни тръжни процедури, ще могат да кандидатстват по-лесно, а по-голямата прозрачност на процеса ще увеличи и неговата ефективност, уверяват от Еврокомисията.

Изпълнителният орган на ЕС смята още от средата на 2015-а година да премине изцяло към електронна процедура за всички поръчки за извършване на услуги и доставка на стоки и консумативи.

Източници ( БНР и Investor.bg )<< Електронен Бюлетин >> новини и известия за ОП по е-мейл!


Share
Tags:

.

обществени поръчки, нови промени, ЗОП, агенция, обществена поръчка, портал за обществени поръчки, търгове, публичен регистър, закон за обществени поръчки,  агенция обществени поръчки