Tyxo.bg counter

Едва една трета от институциите публикуват плащанията по обществени поръчки

Apr 20th, 2015

изтеглен файлСамо една трета от институциите публикуват на сайтовете си информация за плащанията по сключените договори с фирмите, спечелили обществени поръчки. Близо 57 на сто пускат решенията за избор на възложители, малко над 54% публикуват договорите с външни изпълнители и само 6 на сто нямат секция “Профил на купувача” на интернет страницата си.

Това показват данните от проучване на “Програма достъп до информация”, проведено в периода 23 февруари – 23 март тази година, в което са проверени 544 сайта на институции на централно, териториално и местно ниво. На базата на събраната информация е направен общ рейтинг на прозрачност и карта на финансовата и бюджетна прозрачност, които бяха представени днес на пресконференция.

С поправки в Закона за обществените поръчки, влезли в сила от 1 октомври миналата година, институциите вече са задължени да публикуват повече информация за обявленията на обществените си поръчки, начина на избор на изпълнител, договора и плащанията.
Така вече близо 57% от институциите публикуват решенията за избор на възложители, докато през миналите три години са били едва около 10 на сто. Ръст има и при публикуването на договорите с външни изпълнители – 54% през 2015 г. при едва 3 на сто през 2014 г.

Министерството на отбраната – най-прозрачно

От “Програма достъп до информация” са изготвили и общ рейтинг на прозрачност, който включва въпроси дали на интернет страниците на институциите са публикувани как да се получава обществена информация от граждани, публикувани ли са бюджетите и тяхното изпълнение, както и дали са достъпни стратегиите, програмите, плановете и други.С най-висок рейтинг – 68 от общо 75.4 точки, е Министерството на обраната. С най-нисък – 10.2 точки, е община Белица. От програмата уточниха, че местните власти имат повече задължения по закон за публикуване на информация, затова при тях максималният рейтинг е 88.4 точки.За пръв път тази година всички 544 институции – министерства, общини, областни управи, държавни агенции, комисии, изпълнителни агенции и други, имат сайтове. Миналата година само община Враца нямаше активна интернет страница.

Трудности за електронното заявление за информация

Тази година само Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси няма на сайта си вариант за подаване на електронно заявление за достъп до обществена информация. От останалите 543 институции 332 са отговорили в 14-дневния срок на искането за длъжностната характеристика и копие от заповедта за назначение на служител по Закона за достъп до обществена информация.Общо 96 институции са отговорили, но извън срока, 115 са дали мълчалив отказ, сред които Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, Комисията за защита на потребителите, Агенцията за обществените поръчки, общините Ловеч, Харманли, Кърджали, Хасково, Шумен и други.

Най-бърз отговор – един час след изпращането на запитването, е дала община Добрич, както било и в предишните години. От МВР и ДАНС отговори няма. Впечатление прави, че 475 от отговорите са били дублирани и на хартиен носител, и електронно. Някои от институциите са изпратили по пощата решението за достъп до информация, а електронно – самата информация, други са дублирали.Близо 68% от институциите не са публикували списъци на подалите декларации за конфликт на интереси. Това са направили едва 263 институции.

Източник: www.dnevnik.bg<< Електронен Бюлетин >> новини и известия за ОП по е-мейл!


Share

.

обществени поръчки, нови промени, ЗОП, агенция, обществена поръчка, портал за обществени поръчки, търгове, публичен регистър, закон за обществени поръчки,  агенция обществени поръчки