Tyxo.bg counter

Д. Добрев: Предстоят промени в Закона за обществените поръчки

Feb 20th, 2013

В Хасково министърът на икономиката Делян Добрев отказа да прогнозира намаляване на цената на тока, но съобщи, че предстоят промени в Закона за обществените поръчки.

Министър Добрев е получил доклада на ЧЕЗ, в който има тревожни констатации.

Това, че при 83 процента от външните услуги не са провеждани процедури по Закона за обществените поръчки и това, че при 92 процента от доставките, също не са провеждани процедури по обществени поръчки. Не е нарушен законът, защото компаниите са се възползвали от един член 12, ал.1 т.6, която им дава право, когато в техните три години повече от 80 процента от услугите са извършвани от свързаното лице, отново да бъдат извършвани. Това е очевидно вратичка в закона.

За да бъде затворена вратичката в закона за обществените поръчки, предстоят законодателни промени, обясни Добрев.

Освен тази промяна в Закона за обществените поръчки, която ще задължи те да провеждат процедури за всяко едно възлагане, ще направим и друга промяна и се надявам още днес да бъдат внесени текстовете, с която ще задължим контролните органи в държавата да проверяват не когато се появи проблем и хората са на улицата, а да извършват проверки на тези дружества всяка година. Говорим за всички дружества по цялата система, дори държавните енергийни дружества също трябва да бъдат проверявани всяка година, както от ДКЕВР, така и от Сметната палата, така и от Агенцията за държавен и финансов контрол, така и от Комисията за защита на потребителите, защото всички те формират крайната цена на електроенергията и ние трябва да сме сигурни, че разходите, които те правят, са адекватни на пазарните цени.

Източник: БНР<< Електронен Бюлетин >> новини и известия за ОП по е-мейл!


Share

.

обществени поръчки, нови промени, ЗОП, агенция, обществена поръчка, портал за обществени поръчки, търгове, публичен регистър, закон за обществени поръчки,  агенция обществени поръчки