Tyxo.bg counter

БОРКОР щял да има решение за корупцията при обществените поръчки през декември

Oct 23rd, 2012

Очаква се Центърът за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност да обяви “Модел за решение в обществените поръчки” през декември.Това се разбра днес на конференция на тема “БОРКОР – между митовете и корупционните практики”, на която беше представен доклад на Института за развитие на публичната среда.

Проектът за модел за намаляване на корупцията при обществените поръчки е възложен през февруари. Предмет на анализа са “причинно-следствените връзки за възникване на системно, процесно и личностно обвързани слаби места на корупция в практиката на организиране, провеждане и възлагане на обществени поръчки”.

БОРКОР ще инициира създаването на електронна платформа, която да възлага и контролира обществените поръчки изцяло по електронен път.

БОРКОР е проект на правителствения Център за превенция на корупцията, обявен през 2009 г.  От Института за развитие на публичната среда отчитат висока критичност на публичната оценка за дейността на проекта. Според доклада медиите акцентират върху забавянето на старта на същинската дейност на центъра, липсата на конкретни измерими резултати и изразходването на значителен публичен ресурс.

Центърът разполага със сграда, в бюджета му за тази година са предвидени 5 млн. лв. През 2011 г. са изхарчени малко над 2 млн. лева.  Най-голямата част от парите отиват за изграждане на информационната система на БОРКОР.

В доклада се посочва още, че административният капацитет на Центъра за превенция и противодействие на корупцията все още не е напълно изграден. От общо 115 предвидени бройки са заети само 42.

Пълния доклад на Центъра за развитие на публичната среда за БОРКОР можете да намерите тук

Според Антоанета Цонева от Института за развитие на публичната среда за БОРКОР е изградена неправилна представа, че има оперативни функции и че ще разглежда конкретни сигнали за корупция. Участниците на конференцията заявиха, че центърът има по-скоро аналитични функции.

Цонева предложи на ръководството на БОРКОР да включи неправителствените организации в Консултативния съвет на центъра. Ако центърът взима адекватни решения, Инсититутът за развитие на публичната среда може да му бъде адвокат пред съвета, заяви Цонева. До този момент Консултативния съвет се ръководи от министъра на вътрешните работи и в него влизат всички министри, 1 представител на законодателната власт, 6 на съдебната власт, по 1 от ДАНС  и Сметната палата и директорът Елеонора Николова.

През април тази година Центърът за противодействие на корупцията смени своя директор. Румен Миланов, който в същия ден беше освободен и като съветник на премиера, беше наследен от Елеонора Николова. По-късно тя обяви, че основната дейност на БОРКОР ще се насочи към корупциятапри обществените поръчки.

Източник: www.dnevnik.bg


<< Електронен Бюлетин >> новини и известия за ОП по е-мейл!


Share

.

обществени поръчки, нови промени, ЗОП, агенция, обществена поръчка, портал за обществени поръчки, търгове, публичен регистър, закон за обществени поръчки,  агенция обществени поръчки