Tyxo.bg counter

Бланки/Документи

Тук ще намерите връзки и файлове към актуални образци и документи, свързани с условията и реда за възлагане и участие на обществени поръчки

ВАЖНО И НОВО! 
Временно преустановяване на горещата телефонна линия за предоставяне на методически указания от Дирекция „МАКОП”
Упълномощен потребител в РОП – откъде да започнем?
Нов редактор на форми
Утвърдени са нови образци на документи, във връзка с прилагане на промените в ЗИДЗОП, считано от 26.02.2012г.
Промени в предварителния контрол върху процедурите за възлагане на обществени поръчки, финансирани със средства от европейските фондове
Методическо указание – предварителен контрол
Информация за договори, които попадат в изключенията на ЗОП
Указания за прилагане на изисквания за енергийна ефективност при възлагане на обществени поръчки
Share

обществени поръчки, нови промени, ЗОП, агенция, обществена поръчка, портал за обществени поръчки, търгове, публичен регистър, закон за обществени поръчки,  агенция обществени поръчки