Tyxo.bg counter

Архитекти настояват за промени при обществените поръчки за строителство

May 15th, 2012

От браншовата камара на архитектите в България настояват за промени в законодателството, с които да се въведат нови регламенти при конкурсите и възлагането на обществените поръчки в строителството.

На първо място, според тях, трябва да се засили състезателният принцип при поръчките като в състава на журитата, които избират спечелилите фирми,  поне половината членове да бъдат специалисти архитекти или инженери.

В момента те са само една трета. Архитектите обявиха, че практиката да се дават обществените поръчки на фирмите, предложили най-ниска цена е порочна. Според тях трябва да има ясни критерии за качество.

Камарата на архитектите в България предлага в състава на комисиите, които възлагат обществени поръчки да влизат повече тесни специалисти. Това стана ясно по време на конференцията “Архитектура плюс”.

Декларацията, която бе подписана на конференцията “Архитектура плюс”, очертава именно тези приоритети пред архитектите в България и Европа в контекста на програмата Европа 2020. Под нея подписите си сложиха камарата на архитектите в България, сдружението на инженерите и съюзът на архитектите в Европа.

Източник: http://www.ekipnews.com

 << Електронен Бюлетин >> новини и известия за ОП по е-мейл!


Share

.

обществени поръчки, нови промени, ЗОП, агенция, обществена поръчка, портал за обществени поръчки, търгове, публичен регистър, закон за обществени поръчки,  агенция обществени поръчки